Cần lưu ý gì khi đăng ký thi IELTS cho người chưa đủ 18 tuổi?

42
những điều cần lưu ý khi đăng ký IELTS cho người chưa đủ 18 tuổi

Có những lưu ý gì đối với người dưới 18 tuổi khi đăng ký thi IELTS? Hãy đến với bài viết này và cùng tham khảo thông tin chi tiết với TutorIn Education nhé.

Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi và muốn thi IELTS, có những điều gì cần lưu ý?

Đối với những người chưa đủ 18 tuổi khi tham gia kỳ thi IELTS. Cần điền đầy đủ và hoàn thiện các điều khoản của người giám hộ. Đồng thời, tuyên bố bảo vệ cho người chưa thành niên dưới sự hỗ trợ của người giám hộ. Hãy đọc “Bản xác nhận của người giám hộ cho thí sinh chưa thành niên trong kỳ thi IELTS“, điền đầy đủ thông tin và ký tên của bản thân và người giám hộ. Sau đó tải lên trang web của Hội đồng khảo thí kỳ thi IELTS (IDP, BC).

Lưu ý

Nếu không thể tải lên và điền đầy đủ “Bản xác nhận” theo yêu cầu trước ngày kết thúc đăng ký. Quá trình đăng ký sẽ không được hoàn tất. Nếu cần, thí sinh chưa thành niên có thể được yêu cầu mang bản gốc “Bản xác nhận” để ký tại ngày thi.

Đây là những điều cần lưu ý khi đăng ký IELTS cho người chưa đủ 18 tuổi do TutorIn Education tổng hợp.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS