Những lưu ý quan trọng khi thi IELTS Listening, Reading và Writing

24
luu-y-khi-thi-ielts

Bài thi IELTS được chia làm 4 phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần đều có những yêu cầu và nhiều điều cần cần chú ý trong quá trình làm bài. Trong bài viết này, TutorIn sẽ cung cấp cho bạn một số lưu ý cực kỳ quan trong khi thi IELTS Reading, Listening và Writing.

Phần thi IELTS Listening

 • Thí sinh chỉ được nghe mỗi đoạn ghi âm một lần.
 • Trước khi bắt đầu mỗi phần nghe, bạn sẽ có thời gian để đọc câu hỏi.
 • Bạn có thể viết câu trả lời vào tờ đề trong lúc nghe. Sau khi nghe, bạn có 10 phút để viết câu trả lời vào phiếu trả lời. Giám khảo sẽ không chấm câu trả lời của bạn trong tờ đề. (đối với thi trên giấy)
 • Hãy viết câu trả lời của bạn bằng bút chì.
 • Khi trả lời các câu hỏi trong bài thi IELTS Listening, bạn cần chú ý các điều sau:
  1. Giới hạn từ. Ví dụ: nếu bạn được yêu cầu sử dụng không quá hai từ để hoàn thành một câu, bạn chỉ nên điền hai từ đó vào phiếu trả lời.
  2. Chỉ điền vào phiếu trả lời những từ còn thiếu trong câu.
  3. Bạn chép chính xác những từ bạn nghe được trong bản ghi âm mà không cần phải thay đổi dạng của từ bạn nghe.
  4. Chú ý chính tả và ngữ pháp, nếu bạn mắc lỗi sẽ bị trừ điểm.
  5. Câu trả lời có thể viết bằng chữ hoa hoặc chữ thường.

Phần thi IELTS Reading

 • Khi trả lời, bạn có thể viết câu trả lời của mình vào phiếu trả lời hoặc vào đề. Bạn cần chú ý viết câu trả lời của bạn vào phiếu trả lời trước khi kết thúc bài thi vì thí sinh sẽ không có thêm thời gian vào cuối bài thi để viết câu trả lời. Giám khảo sẽ không chấm câu trả lời của bạn trong đề mà chỉ chấm ở phiếu trả lời.
 • Hãy viết câu trả lời của bạn bằng bút chì.
 • Khi trả lời các câu hỏi trong bài thi IELTS Reading, bạn cần chú ý các điều sau:
  1. Áp dụng các quy tắc tương tự như đối với bài Listening (xem ở trên).
  2. Từ vựng bạn sử dụng phải xuất phát từ những gì bạn đọc được và không nhất thiết phải thay đổi dạng từ vựng trong bài viết.

Phần thi IELTS Writing

 • Hãy dùng bút chì để trả lời.
 • Khi làm bài thi IELTS Writing, hãy chú ý đến yêu cầu về số từ cho mỗi bài viết. Nếu số từ của task 1 ít hơn 150 và số từ của task 2 ít hơn 250 thì sẽ bị trừ điểm.
 • Hãy sắp xếp thời gian viết bài hợp lý, nên dành 20 phút cho task 1 và 40 phút cho task 2.
 • Bài viết phải đầy đủ, câu trả lời dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng sẽ bị trừ điểm.
 • Chú ý chính tả, ngữ pháp hoặc phát âm, nếu sai sẽ bị trừ điểm.
 • Bạn có thể ghi chú vào đề, nhưng giám khảo sẽ không chấm câu trả lời của bạn trong đề mà chỉ chấm trong phiếu trả lời.