Phân loại chủ đề IELTS Writing

27
tutorin phân loại chủ đề IELTS Writing

Kỳ thi IELTS Writing yêu cầu thí sinh viết hai bài luận, gọi là bài luận lớn (Task 2) và bài luận nhỏ (Task 1). Vậy, có những phân loại chủ đề nào trong bài luận lớn của IELTS Writing? Hãy cùng tìm hiểu cách phân loại chủ đề trong bài viết này cùng TutorIn.

Có những phân loại chủ đề nào trong bài thi IELTS Writing?

Tổng cộng có hai bài luận trong bài IELTS, trong đó bài luận dài hơn được gọi là bài luận lớn. Bài luận lớn có các cách hỏi khác nhau, mỗi câu hỏi sẽ kết hợp một hoặc hai chủ đề xã hội hoặc cuộc sống. Vì vậy, việc phân loại chủ đề của bài luận lớn là một trong những điểm quan trọng trong quá trình ôn thi.

Nói chung, phạm vi chủ đề của bài luận lớn trong IELTS rất rộng, liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống và xã hội. Một số chủ đề phổ biến bao gồm: giáo dục, công nghệ, môi trường, truyền thông, tội phạm, chính phủ, văn hóa, quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa, cuộc sống xã hội và các chủ đề trừu tượng khác. Trong số đó, giáo dục và đời sống xã hội là những chủ đề xuất hiện nhiều trong những năm gần đây và chúng tôi đề xuất thí sinh nên tập trung ôn tập các chủ đề này. Ngoài ra, nếu thí sinh có đủ thời gian ôn thi, có thể thu thập các câu hỏi từng chủ đề trong nhiều năm, chuẩn bị tài liệu và luyện tập viết theo từng chủ đề; đối với những chủ đề mà thí sinh không quen thuộc, họ có thể tập trung tích lũy ngôn ngữ và suy nghĩ cho từng chủ đề đó.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS