Phân loại các dạng đề IELTS Writing Task 2 và cấu trúc tham khảo cho mỗi dạng

27
luyen-thi-ielts-writing-cac-dang-de

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, có 3 phương pháp đặt câu hỏi chính: bài luận quan điểm (Opinion essay), bài luận thảo luận (Discussion essay), bài luận ưu điểm và nhược điểm (Advantages and disadvantages essay). Mỗi phương pháp đặt câu hỏi có cách viết đoạn mở đầu và bố cục của đoạn văn chính khác nhau. Vì vậy, TutorIn sẽ hướng dẫn các bạn cách phân chia đoạn và viết câu mở đầu cho từng loại câu hỏi IELTS Writing Task 2 trong bài viết hôm nay.

01. Opinion Essay

Đề bài: Nêu vấn đề + “To what extent do you agree or disagree with this opinion?”

Mở bài
Thân bài thứ nhấtThere is no denying that / Admittedly
Thân bài thứ haiHowever,
Kết bàiIn conclusion,

02. Discussion essay

Đề bài: (Hiện tượng) + 2 quan điểm khác nhau + “Discuss both these views and give your own opinion”

Mở bài
Thân bài thứ nhấtAdvocates/Some people believe that
Thân bài thứ haiHowever, there are other people who claim that + but
Kết bàiIn conclusion,

03. Advantages & Disadvantages Essay

Đề bài: Một hiện tượng + “Do the advantages outweigh the disadvantages?”

Mở bài
Thân bài thứ nhấtAdvantages are
Thân bài thứ haiDisadvantages + but
Kết bàiIn conclusion,

Lưu ý: Vị trí của đoạn thể hiện sự nhượng bộ và đoạn thể hiện sự phản bác có thể hoán đổi cho nhau, điều quan trọng là phải tạo được sự liên kết và chuyển tiếp tốt giữa các đoạn.

Thông thường, một bài luận trong IELTS Writing Task 2 sẽ được chia làm 4 đoạn. Tuy nhiên, với các bài luận dài hoặc phức tạp thì nên triển khai ý theo 5 đoạn thân bài. Thí sinh phải hiểu mục đích của việc phân chia thành các đoạn văn là để bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng hơn. Do đó, miễn là chức năng của đoạn văn đó rõ ràng thì bốn hoặc năm đoạn văn đều được chấp nhận.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS