Phương pháp lập luận khi viết bài IELTS Writing

29
luyen-thi-ielts-writing-lap-luan

Lập luận là một kỹ năng quan trọng trong bài thi IELTS Writing Task 2, giúp thí sinh trình bày rõ ràng và thuyết phục quan điểm của mình về một vấn đề. Có nhiều phương pháp lập luận khác nhau, vì vậy, hãy tham khảo ngay một số phương pháp hay nhất và phổ biến nhất trong bài thi IELTS nhé.

Tiêu chuẩn chấm bài IELTS Writing đưa ra 3 yêu cầu cho thí sinh:

  1. addresses all parts of the task

  2. presents a position

  3. presents, extends and supports main ideas

Thí sinh thường có thể dễ dàng hiểu và đáp ứng yêu cầu của câu hỏi, chẳng hạn như nêu quan điểm rõ ràng và bao quát cả hai mặt của vấn đề. Tuy nhiên, nhiều bạn lại gặp khó khăn trong việc phát triển ý chính của mình và cung cấp bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ luận điểm. Do đó, hãy tham khảo ngay 4 phương pháp trình bày luận điểm phổ biến sau đây:

  • exemplification
  • cause and effect
  • comparison and contrast
  • explanation

01. Exemplification

Exemplification là một phương pháp lập luận sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa cho một luận điểm hoặc tuyên bố. Các ví dụ có thể là những câu chuyện, sự kiện lịch sử, nghiên cứu khoa học, hoặc bất kỳ ví dụ nào khác có thể giúp giải thích hoặc hỗ trợ một luận điểm. Do đó, phương pháp này không chỉ làm cho các khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể mà còn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc.

Ví dụ 1:

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problem.(Cambridge 8 Đề 3)

To what extent do you agree or disagree? What other measures do you think might be effective?

Trích đoạn văn mẫu:

However, traffic congestion will not be solved by changing the type of private vehicle people can use.To do this, we need to improve the choice of public transport services available to travelers. For example , if sufficient sky trains and underground train systems were built and effectively maintained in our major cities, then traffic on the roads would be dramatically reduced. Long-distance train and coach services should be made attractive and affordable alternatives to driving your own car for long journeys.

02. Cause and effect

Các liên từ thường dùng trong phương pháp lập luận nhân quả bao gồm

a) Cause:

because of/ due to/ as a result of/ owing to/ on account of +nguyên nhân

because/ as/since/ for + nguyên nhân

b) Result :

As a result/ as a consequence/ consequently/therefore/thus/ hence

Ví dụ, trong câu hỏi “Women should join in the army VS women should not be a member of the army”, nếu chúng ta bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “Women should not take up a military career”, ta có thể lập luận bằng cách đưa ra các lý do sau:

  • because they are not as strong as men
  • because they are inferior to men in physical strength
  • because of their physical inadequacies

03. Comparison and contrast

So sánh và đối chiếu là một phương pháp lập luận nhằm đối chiếu hai hoặc nhiều mặt của đối tượng, sự vật, hiện tượng để chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Đây là một phương pháp lập luận rất hữu ích để mở rộng quan điểm của bạn trong bài viết.

Ví dụ: In some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. (Cambridge 5 đề 2)

Đoạn văn mẫu: A young adult who passes directly from school to university is rather restricted in terms of general knowledge and experience of the world. By contrast,others who have spent some time earning a living or traveling to other places have a broader view of life and better personal resources to draw on.

04. Explanation

Có 3 cách để giải thích một luận điểm:

  • if will/ would
  • without will/ would
  • in other words

a) if will/ would

Advocates of this believe that today’s sedentary lifestyle and stressful working conditions mean that physical activity is no longer part of either our work or our leisure time. If there were easy-to-reach local sports centers, we would be more likely to make exercise a regular part of our lives,rather than just collapsing in front of a screen every evening.(Cambridge 9 đề 3)

Luận điểm được đưa ra trong bài mẫu của giám khảo là: Lối sống ngồi bên bàn làm việc và môi trường làm việc căng thẳng ngày nay đã khiến các hoạt động thể chất biến mất khỏi công việc và cuộc sống giải trí của chúng ta. Nếu có các trung tâm hoạt động thể thao thuận tiện trong ta khu vực sinh sống, thì chúng ta sẽ có khả năng coi thể thao như một phần của cuộc sống thay vì phải khom lưng và nhìn vào màn hình mỗi đêm.

b) without will/ would

Good musicians or artists and exceptional sports stars have probably succeeded because of both good training and natural talent. Without the natural talent,continuous training would be neither attractive nor productive, and without the training, the child would not learn how to exploit and develop their talent. (Cambridge 7 đề 1)

Luận điểm trong bài văn mẫu là: Để thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác, cần có cả tài năng và sự rèn luyện. Tác giả sử dụng cách giải thích và chứng minh từ phía đối diện như sau: Tài năng là yếu tố cần thiết để có thể phát triển và đạt được đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, tài năng không phải là tất cả. Nếu không được rèn luyện, tài năng sẽ không phát triển và thậm chí có thể bị mai một.

Một ví dụ khác: Khi nhắc đến mối quan hệ giữa chính phủ và môi trường, chính phủ nên tăng cường giám sát các công ty gây ô nhiễm. Nếu không có sự giám sát và quản lý của chính phủ, các công ty này có thể kiếm lợi nhuận bằng cách thải chất thải ra ngoài môi trường bất hợp pháp mà không bị trừng phạt. Điều này gây ra tác động tiêu cực cho xã hội và môi trường.

c) in other words

Overall, I think an ability to keep clear perspectives in life is a more essential factor in achieving happiness.By that I mean an ability to have a clear sense of what is important in our lives (the welfare of our families , the quality of our relationships,making other people happy , etc.) and what is not ( a problem at work , getting annoyed about trivial things,etc.) . (Cambridge 4 đề 2)

Tác giả tin rằng để đạt được hạnh phúc, điều quan trọng là phải biết điều gì là quan trọng và điều gì không quan trọng trong cuộc sống. Đây là một khái niệm trừu tượng, vì vậy có thể gây khó hiểu cho người đọc. Để giải thích thêm, tác giả viết: Một cách dễ hiểu thì hạnh phúc là biết điều gì là quan trọng và điều gì không quan trọng trong cuộc sống.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS