Bài thi IELTS Writing có phương pháp tính điểm như thế nào?

42
tinh-diem-bai-thi-ielts-writing

Bài thi IELTS Writing là một trong bốn phần của bài thi IELTS. Bài thi này kiểm tra khả năng viết tiếng Anh của thí sinh, bao gồm hai phần Task 1 và Task 2. Vậy, trọng số cho 2 phần thi này là bao nhiêu và phương pháp tính điểm như thế nào là đúng? Hãy cùng xem qua bài viết này của TutorIn để được giải đáp thắc mắc nhé!

Bài luận Task 1 sẽ chiếm 1/3 tổng số điểm, bài luận Task 2 sẽ chiếm 2/3 tổng số điểm. Điều này có nghĩa là Task 2 sẽ chiếm số điểm gấp đôi so với Task 1. Khi chấm điểm IELTS Writing, hai bài Task 1 và Task 2 sẽ được chấm riêng, sau đó mới tính số điểm cuối cùng dựa theo số điểm từng bài và trọng số nêu trên.

Có tổng cộng 2 bài luận trong bài thi IELTS Writing, với tổng số điểm là 9 điểm. Mỗi bài luận được chấm từ 0 đến 9 điểm, với 0 là điểm thấp nhất và 9 là điểm cao nhất. Nếu điểm trung bình của 2 bài là tròn điểm (như 7.0, 8.0) hoặc nửa điểm (như 7.5, 8.5) thì không có điều chỉnh gì trong điểm số cuối cùng, nếu không, điểm số của bạn sẽ được làm tròn. Ví dụ: bài luận Task 1 của học sinh là 5,5 điểm, bài luận Task 2 là 5.0 điểm thì phép tính là 5.0 *(2/3) + 5,5*(1/3) = 5,333 và tổng điểm Writing cuối cùng sẽ là 5,5 điểm.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS