Phương pháp tính điểm bài thi IELTS

46
cach-tinh-diem-bai-thi-ielts

IELTS là một trong những bài thi tiếng Anh quốc tế uy tín nhất hiện nay. Do đó, cách tính điểm trong IELTS là một trong những vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Để giải đáp thắc mắc cho các bạn, bài viết hôm nay của TutorIn sẽ giới thiệu cách tính điểm bài thi IELTS một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

  1. Cách tính điểm bài thi IELTS

IELTS gồm bốn phần: nghe, nói, đọc và viết. Mỗi phần thi được chấm điểm từ 0 đến 9, với 0 là điểm thấp nhất và 9 là điểm cao nhất.

Tổng điểm của bài thi được tính theo công thức sau: Tổng điểm = (Điểm Nghe + Điểm Đọc + Điểm Viết + Điểm Nói)/4

  1. Nguyên tắc làm tròn

Điểm của bài thi IELTS được chia thành các bậc 0,5 và điểm trung bình của bạn sẽ được làm tròn đến điểm gần nhất. Cụ thể, nếu điểm trung bình có phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.25 thì làm tròn thành .5, nếu điểm trung bình có phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,75 thì làm tròn thành .0 (điểm chẵn).

Ví dụ: Nếu nghe là 6, đọc là 7, viết là 8 và nói là 6 thì tổng điểm sẽ là (6+7+8+6)/4=6,75. Làm tròn theo yêu cầu thì điểm cuối cùng là 7 điểm.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS