Sau khi phúc khảo, kết quả của bài thi IELTS có thể giảm đi không?

16
sau khi phúc khảo, kết quả của bài thi IELTS có thể giảm đi không?

Sau khi được phúc khảo, kết quả của bài thi IELTS có thể giảm đi không? Hãy đến bài viết này và cùng TutorIn Education tìm hiểu thông tin chi tiết.

Kết quả của bài thi IELTS có thể giảm đi sau khi phúc khảo?

Đầu tiên, để giải thích cho những bạn chưa biết. Sau khi nhận được kết quả IELTS, nếu thí sinh có ý kiến ​​bất đồng về kết quả, họ có thể đăng ký xin phúc khảo với mức phí 2.268.000 VND. Tuy nhiên, những nghi ngờ trong tiêu đề bài viết chủ yếu đến từ nhận định của Hội đồng tổ chức thi IELTS:

“Sau khi được phúc khảo, thí sinh có thể đăng nhập vào trang web đăng ký IELTS để xem thông báo kết quả phúc khảo và kết quả sau phúc khảo. Sau khi được chấm điểm lại, kết quả bài thi IELTS có thể có ba kết quả. Tăng, không thay đổi hoặc giảm.”

Nếu kết quả tăng sau phúc khảo. Tổ chức IELTS chính thức sẽ hoàn lại mức phí phúc khảo 2.268.000 VND. Nếu kết quả không thay đổi hoặc giảm, lệ phí sẽ không được hoàn lại. Vậy có nghĩa là mất tiền và mất điểm?

Mặc dù có ba kết quả, nhưng trên bảng điểm cuối cùng chỉ có hai kết quả. Tăng hoặc không thay đổi.

Theo Hội đồng tổ chức thi IELTS: Nếu sau phúc khảo, kết quả bài thi IELTS không thay đổi hoặc giảm đi, British Council/ IDP sẽ không cấp bảng điểm mới. Thí sinh có thể tiếp tục sử dụng bảng điểm ban đầu của mình.

Vì vậy, nếu cảm thấy điểm số chênh lệch quá lớn so với những gì mình tưởng tượng. Bạn có thể đăng ký phúc khảo.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS