Sự khác biệt giữa từ vựng trong bài thi IELTS và TOEFL là gì?

18
sự khác biệt giữa từ vựng trong bài thi IELTS và bài thi TOEFL

Nhiều thí sinh cho biết từ vựng trong TOEFL khó hơn so với từ vựng trong kỳ thi IELTS. Thực tế là lượng từ vựng trong kỳ thi TOEFL lớn hơn nhiều so với IELTS và từ vựng trong kỳ thi TOEFL có thể được sử dụng trong kỳ thi GMAT. Lần này, TutorIn Education sẽ giải thích chi tiết về sự khác biệt giữa từ vựng trong kỳ thi IELTS và TOEFL.

(1) Lượng từ vựng

Nói chung, yêu cầu từ vựng trong kỳ thi TOEFL cao hơn một chút so với kỳ thi IELTS. IELTS yêu cầu khoảng 8000+ từ vựng, trong khi TOEFL yêu cầu từ 8000 đến 12000 từ vựng. Tuy nhiên, số lượng từ vựng cơ bản là tương đương.

(2) Trọng tâm khác nhau

Từ vựng trong IELTS tập trung vào cuộc sống hàng ngày, như văn hóa, địa lý, công nghệ, v.v.

Trong khi đó, từ vựng trong TOEFL có tính học thuật hơn: thảo luận vấn đề, bài giảng học thuật. Điều này cho thấy, IELTS tập trung vào sự đa dạng, trong khi TOEFL chú trọng đến chiều sâu của từ vựng.

(3) Từ vựng cốt lõi

Mặc dù kỳ thi TOEFL yêu cầu phải nhớ nhiều từ vựng hơn, nhưng chỉ cần nhận biết và hiểu nghĩa là đủ. Bên cạnh đó, lượng từ vựng cốt lõi lại ít hơn. Tuy nhiên, với kỳ thi IELTS thì hơn 2000 từ vựng cốt lõi phải được sử dụng thành thạo, phải biết cách viết, sử dụng và phát âm.

Thực tế, khi so sánh lượng từ vựng giữa kỳ thi IELTS và TOEFL, khoảng cách không quá lớn. IELTS yêu cầu học sinh nắm vững hơn 6000 từ vựng, trong khi TOEFL yêu cầu 10000 từ vựng. Hai kỳ thi có hơn 2500 từ vựng cốt lõi giống nhau. Tuy nhiên, có khác biệt về mục đích sử dụng, phạm vi áp dụng, hình thức và thời gian thi.

(4) Hình thức thi

Kỳ thi TOEFL được tổ chức dưới hình thức thi trên máy tính, trong khi IELTS hiện tại có thể thi trên cả giấy và máy tính. Phòng thi và thiết bị nghe có sự khác biệt. Phòng thi trực tuyến của TOEFL có chút ồn ào hơn so với phòng thi của IELTS. Vì vậy thí sinh thi TOEFL cần có thiết bị chống ồn.

Thời gian thi IELTS Listening khoảng 25 phút, cộng thêm 10 phút để viết câu trả lời lên giấy, tổng cộng khoảng 35 phút. Tuy nhiên, thi TOEFL Listening ngắn nhất là 60 phút, có thể dài đến 90 phút nếu có phần thi bổ sung. Về mặt này, kỳ thi TOEFL Listening đòi hỏi sự kiên nhẫn của thí sinh cao hơn.

IELTS phù hợp cho việc xin học và di cư đến các quốc gia Khối Liên hiệp Anh và Úc. Bao gồm các nước Anh, Úc, New Zealand, Ireland, Hà Lan. TOEFL phù hợp cho việc du học tại các nước Bắc Mỹ, chủ yếu là Mỹ và Canada.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS