Tham khảo xu hướng kỳ thi IELTS và gợi ý luyện thi Writing từ cuốn Cambridge 18

16
tutorin tham khảo xu hướng kỳ thi IELTS và gợi ý luyện thi writing từ cuốn cambridge 18

Chúng ta hãy cùng điểm qua xu hướng luyện thi IELTS và gợi ý cách luyện thi từ TutorIn nhé!

Xu hướng và gợi ý luyện thi IELTS Writing

Sau khi giới thiệu về đề thi thực tế Cambridge IELTS, thông qua tổng hợp đề thi IELTS năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại, trong bố cục bài thi xuất hiện những đặc điểm chính sau:

Một lượng lớn câu hỏi cũ được sử dụng lại trong bài thi trên giấy;

■ Trong bài thi trên máy tính, xuất hiện các hiện tượng sau:

 • Cùng một ngày, cùng một phòng thi, có nhiều bộ đề khác nhau.
 • Khả năng có cùng đề thi trong các ngày khác nhau trong cùng một phòng thi.
 • Khả năng có cùng đề thi trong các ngày và phòng thi khác nhau.
 • Kỳ thi trên máy tính lặp lại các đề mới và đề cũ đã được ra trong bài thi trên giấy.

Đối với những thay đổi trên đây, TutorIn đề nghị mọi người tập trung chuẩn bị cho Task 1 và Task 2 của IELTS Writing như sau:

■ Đối với Writing Task 1, cần chú ý đến các điểm sau:

 • Đặc điểm của từng loại câu hỏi;
 • Tổng quan và đặc điểm;
 • Lựa chọn dữ liệu;
 • Từ vựng và ngữ pháp.

■ Đối với Writing Task 2, cần chú ý đến các điểm sau::

 • Chủ đề và nội dung;
 • Loại câu hỏi và cấu trúc;
 • Chủ đề và từ vựng;
 • Độ chính xác và đa dạng.

Ngoài ra, đặc biệt cần chú ý đến các bài mẫu của các thí sinh/thành viên giám khảo trong đề thi IELTS Cambridge và các tài liệu tham khảo từ TutorIn. Quan trọng nhất là trước kỳ thi, hãy thực hành viết bài hoàn chỉnh một cách độc lập, tốt nhất là tham gia các bài kiểm tra mô phỏng. Đối với thí sinh thi trên máy tính, cần tham gia các bài kiểm tra mô phỏng IELTS trên máy tính và nhận phản hồi về bài Writing của mình, từ đó tìm ra các vấn đề cần cải thiện và tìm cách nâng cao kỹ năng viết. Chỉ thông qua việc luyện tập như vậy, bạn mới có thể thực sự tiến bộ.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS