Thang điểm phần thi IELTS Reading năm 2023

57

Các giám khảo chấm điểm phần thi IELTS Reading như thế nào và thang điểm tại phần thi này là gì? Các bạn thí sinh hãy cùng tham khảo bài viết này của TutorIn để nắm được thang điểm, tiêu chí chấm phần thi Reading và chuẩn bị kế hoạch hợp lý cho kỳ thi sắp tới nhé!

Bài thi IELTS Reading gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Tổng điểm tối đa của thí sinh cho phần này là 40 điểm. Số điểm trên thang 40 của bạn sẽ được chuyển đổi tương ứng sang thang điểm từ 1 đến 9, với 0 là điểm thấp nhất và 9 là điểm tuyệt đối. Theo thống kê, số điểm phần IELTS Reading của hầu hết thí sinh đều dao động từ 5 đến 8.

Bảng tiêu chuẩn chấm điểm IELTS Reading như sau:

Phân tích các mức điểm:

1. Điểm IELTS Reading 9

Điểm tuyệt đối trong phần IELTS Reading, có nghĩa là thí sinh :

 • Có thể dễ dàng đọc nhiều loại văn bản với nội dung phức tạp và lượng thông tin lớn. Thoải mái sử dụng kiến thức từ vựng phong phú để nắm được ý nghĩa của cụm từ, của câu và của toàn bộ bài viết.
 • Có khả năng hiểu rất trôi chảy những lập luận phức tạp, phân biệt được luận điểm chính và chi tiết hỗ trợ, hiểu được thái độ, ý kiến của người viết và ẩn ý phía sau.
 • Có khả năng lựa chọn và áp dụng khéo léo các chiến lược bao gồm scanning và skimming để hiểu nhiều đoạn văn bản khác nhau.

2. Điểm IELTS Reading 8-8.5

Thí sinh có điểm IELTS Reading từ 8-8,5 có thể:

 • Dễ dàng phân tích nhiều nội dung và thông tin phức tạp khác nhau khi gặp các nhiều dạng văn bản.
 • Có thể hiểu và trả lời các chủ đề chuyên môn và học thuật khác nhau, cũng như các loại câu hỏi khác nhau, đồng thời phân tích và nắm vững ý chính của bài.
 • Có thể dùng lập luận logic để phân tích chủ đề, ý tưởng cốt lõi và nội dung chi tiết của bài viết.

3. Điểm IELTS Reading 7-7.5

Điểm IELTS Reading 7-7.5 là khoảng điểm tương đối phổ biến, thí sinh ở cấp độ này:

 • Có vốn từ vựng khoảng 6000-7000 từ
 • Có thể đọc được nhiều thể loại văn viết khác nhau và cũng có thể xử lý một số bài viết có nội dung phức tạp và lượng thông tin lớn.
 • Có thể hiểu được những câu dài, phức tạp cũng như những ý tưởng cốt lõi trong bài viết, đồng thời có thể sử dụng kỹ năng để giải quyết một số câu hỏi phức tạp.

4. Điểm IELTS Reading 6-6.5

Thí sinh ở band IELTS 6-6.5 có :

 • Vốn từ vựng từ 5000-6000 từ.
 • Có khả năng tương đối thấp trong việc xử lý các bài đọc phức tạp nhưng có thể sử dụng các kỹ năng để giải quyết một số bài viết chuyên môn và hiểu một số từ vựng, đoạn văn và ý tưởng trong đó
 • Có khả năng phân tích và suy luận thông tin nói chung.

5. Điểm IELTS Reading 5-5.5

Thí sinh ở khoảng điểm này có:

 • Vốn từ vựng dưới 5.000 từ.
 • Có thể xử lý một số bài luận đơn giản nhưng khả năng hiểu bài của họ chỉ giới hạn ở các câu chủ đề, không thể hiểu được thông tin, ý kiến và lập luận cốt lõi trong bài.
 • Khả năng xử lý không mạnh, có thể trích xuất thông tin từ một số từ khóa nhưng khả năng xử lý và khả năng phán đoán nội dung văn bản lại yếu.

6. Điểm IELTS Reading 4-4.5

Các thí sinh ở khoảng điểm này có:

 • Còn hạn chế trong khả năng đọc các văn bản mang tính thực tế và tranh luận đơn giản.
 • Có thể sử dụng kiến thức từ vựng để hiểu và xây dựng ý nghĩa ở cấp độ câu.
 • Khả năng hiểu các thông tin, ý kiến, lập luận được thể hiện trực tiếp còn rất hạn chế, khả năng rút ra từ khóa từ văn bản cũng rất hạn chế.

7. IELTS Reading từ 3.5 trở xuống

Đối với những thí sinh có điểm từ 3,5 trở xuống:

 • Việc đọc những văn bản mang tính sự kiện và lập luận đơn giản thường rất khó khăn.
 • Chỉ có thể hiểu từ vựng về các chủ đề quen thuộc

Thường gặp khó khăn trong việc tìm và hiểu thông tin chính trong văn bản cũng như không thể sử dụng hiệu quả các chiến lược đọc skimming và scanning.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS