Thủ tục trong ngày thi IELTS trên giấy (Paper-based)

18
Thủ tục trong ngày thi IELTS trên giấy (Paper-based)

TutorIn Education tin rằng nhiều thí sinh sẽ thắc mắc về thủ tục vào ngày thi IELTS trên giấy (Paper-based). Hãy cùng tham khảo quy trình cụ thể của ngày thi IELTS trên giấy với TutorIn nhé.

Thủ tục chi tiết trong ngày thi IELTS trên giấy

Đến trung tâm thi

Xin vui lòng đến trung tâm thi trước 7:30 sáng vào ngày thi. Hãy sắp xếp sẵn bữa sáng và đảm bảo bạn có đủ sức khỏe.

Xác nhận số phòng thi

Tìm tên của mình trên danh sách được treo và so sánh với số chứng minh nhân dân để xác nhận số phòng thi của mình.

Vào phòng chờ

Chỉ ra thẻ xác nhận thi và tuân theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm thi để vào phòng chờ và đặt đồ cá nhân của bạn vào khu vực chỉ định.

Vào phòng thi

Vui lòng chuẩn bị chứng minh nhân dân bạn đã sử dụng khi đăng ký thi;

Thí sinh sẽ tham gia quá trình chụp ảnh tại chỗ và thu thập/xác minh dấu vân tay;

Giám thị sẽ quét điện tử không xuyên thấu thí sinh và thông báo số ghế ngồi của thí sinh.

Ngồi vào chỗ

Sau khi tìm thấy chỗ ngồi dựa trên thẻ ghế, hãy ngồi xuống và kiểm tra thông tin cá nhân và sắp xếp thi trên thẻ ghế.

Phát đề thi

Chứng minh nhân dân của thí sinh sẽ được thu lại tạm thời để kiểm tra và sẽ được trả lại trước khi kết thúc bài thi.

Giám thị sẽ phát đề thi nghe và đọc, hãy làm theo hướng dẫn của giám thị để điền vào tờ trả lời.

Kiểm tra tai nghe

Theo hướng dẫn của giám thị, xin vui lòng kiểm tra tai nghe. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy giơ tay để báo cho giám thị.

Bài thi Listening

Giám thị sẽ mở bài thi nghe và phân phát đề thi nghe. Hãy làm theo hướng dẫn để điền tên và số báo danh.

Bài thi nghe sẽ được thông báo khi nào thí sinh có thể mở đề. Trước khi được phép mở đề, xin vui lòng không mở đề thi.

Bài thi Reading và Listening

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn bài thi viết và chú ý đến giới hạn số từ trong hai bài viết. Mỗi bài viết đều có thời gian đề xuất để thí sinh có thể quản lý thời gian.

Kết thúc bài thi

Khi giám thị yêu cầu dừng viết, xin vui lòng dừng viết ngay lập tức và đặt bút chì và cục tẩy xuống. Nếu không, điều này sẽ được coi là vi phạm và những trường hợp nghiêm trọng có thể bị hủy bỏ quyền thi.

Rời khỏi phòng thi

Hãy theo hướng dẫn của giám thị, mang theo chứng minh nhân dân liên quan và rời phòng thi theo thứ tự.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS