Tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing là gì?

17
tieu-chi-cham-diem-bai-thi-ielts-writing-la-gi

Tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing là gì? Hãy đến với bài viết này và cùng TutorIn Education tìm hiểu chi tiết nhé.

Tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing

Có 4 tiêu chí chấm điểm cho bài thi IELTS Writing. Tiêu chí chấm điểm cho Task 1 và Task 2 có phần giống và khác nhau:

Giống nhau là sự phong phú về từ vựng, sự đa dạng, chính xác về ngữ pháp và sự liên kết về mặt ý nghĩa. Còn khác nhau, đó là số lượng từ trong bài luận của từng task cũng như sự mạch lạc và tính liên kết trong bài.

Các tiêu chí chấm điểm đều quan trọng như nhau nên thí sinh cần cải thiện một cách toàn diện.

Cấu trúc chấm điểm bài thi IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing bao gồm 2 task. Task 1 là viết một bài luận giải thích biểu đồ tối thiểu 150 từ. Task 2 là viết một bài luận tối thiểu 250 từ về một chủ đề xã hội. Đối với hai bài luận này, có những điểm giống và khác nhau về tiêu chí chấm điểm.

Đối với Task 1, giám khảo sẽ chấm dựa trên các khía cạnh sau:

1. Hoàn thành đúng và đủ yêu cầu đề bài. Chẳng hạn như, thí sinh có tìm được nội dung chính trong đề bài và mô tả hay không. Thí sinh có viết về nội dung đó một cách hiệu quả hay không;

2. Sự mạch lạc và liên kết. Thí sinh có thể sắp xếp thông tin với các luận điểm chính hay không. Liệu mối liên hệ giữa thông tin và các điểm chính đó có rõ ràng hay không;

3. Độ phong phú về từ vựng. Từ vựng thí sinh sử dụng có phong phú, chính xác và phù hợp với yêu cầu của bài viết hay không;

4. Tính đa dạng và chính xác về ngữ pháp. Các cấu trúc ngữ pháp mà thí sinh sử dụng có đa dạng, chính xác và phù hợp với bài viết hay không.

Đối với Task 2, giám khảo sẽ chấm điểm bài luận dựa trên các khía cạnh sau:

1. Hoàn thành đúng và đủ yêu cầu đề bài. Thí sinh có thể hoàn thành câu hỏi trong bài viết một cách đầy đủ và phù hợp hay không. Lập luận của thí sinh có đáp ứng yêu cầu của câu hỏi hay không. Quá trình lập luận đã hoàn chỉnh hay chưa. Lập luận đó có được hỗ trợ rõ ràng và hiệu quả hay không;

2 Sự mạch lạc và liên kết. Thí sinh có thể sắp xếp thông tin và các luận điểm chính không. Mối liên hệ giữa thông tin và các luận điểm chính có rõ ràng hay không;

3. Độ phong phú về từ vựng. Từ vựng mà thí sinh sử dụng có phong phú, chính xác và phù hợp với yêu cầu của bài viết hay không;

4. Tính đa dạng và chính xác về ngữ pháp. Các cấu trúc ngữ pháp mà thí sinh sử dụng có đa dạng, chính xác và phù hợp với bài viết hay không.

Lưu ý

Cần lưu ý rằng 4 tiêu chí này có tầm quan trọng như nhau trong việc chấm điểm. Tổng điểm của bài thi IELTS Writing là điểm trung bình cộng của 4 tiêu chí trên. Vì vậy, TutorIn Education khuyến khích thí sinh nên cải thiện toàn diện 4 tiêu chí này khi chuẩn bị cho bài thi IELTS Writing.

Nhìn chung, bài thi IELTS Writing có tổng cộng 4 tiêu chí chấm điểm, đó là:

  • Trả lời đúng câu hỏi đề bài đưa ra (response);
  • Tính mạch lạc và liên kết (coherence);
  • Độ phong phú về từ vựng (vocabulary);
  • Ngữ pháp đa dạng và chính xác (grammar).

Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:


Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS