Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 6.0?

29
tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 6.0?

Các bạn đang ôn thi IELTS thường muốn biết Tiêu chuẩn chấm điểm IELTS 6 điểm là bao nhiêu? Hãy cùng TutorIn tham khảo những thông tin liên quan nhé IELTS Online. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bài thi nói của mọi người.

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Band 6

Trôi chảy và mạch lạc:

  • Có khả năng tiếp tục diễn đạt và có ý muốn giao tiếp.
  • Tuy nhiên, do đôi khi lặp lại, tự sửa hoặc do sự do dự, đôi khi thiếu tính liên tục.
  • Có khả năng sử dụng một loạt các đánh dấu ngôn ngữ hội thoại, từ nối và cách nối câu, nhưng không thể duy trì một cách nhất quán và thích hợp.

Đa dạng vốn từ vựng

  • Có đủ từ vựng để thảo luận một số chủ đề; đôi khi sử dụng từ không chính xác nhưng ý nghĩa được truyền đạt rõ ràng.
  • Đại khái có thể thành công trong việc diễn đạt lại ý nghĩ.

Ngữ pháp đa dạng và chính xác

  • Kết hợp sử dụng cấu trúc câu đơn giản và phức tạp cùng với một loạt các cấu trúc câu, nhưng có sự hạn chế về linh hoạt.
  • Thường xuyên mắc lỗi khi sử dụng cấu trúc phức tạp, nhưng rất ít ảnh hưởng đến giao tiếp.

Phát âm

  • Sử dụng nhiều đặc điểm ngữ ngâm, nhưng mức độ vận dụng không đồng đều. Sử dụng các khối ngôn ngữ cơ bản, nhưng nhịp điệu có thể bị ảnh hưởng bởi thiếu điểm nhấn đúng hoặc tốc độ nhanh.
  • Đôi khi có thể sử dụng hiệu quả ngữ điệu và điểm nhấn, nhưng không thể duy trì tình huống này liên tục.
  • Đôi khi có lỗi phát âm trong một số từ hoặc âm, nhưng chỉ đôi khi làm giảm độ rõ nét; người nghe về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS