Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 7.0?

25
tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 7.0?

Các bạn đang ôn thi IELTS thường muốn biết Tiêu chuẩn chấm điểm IELTS 7 điểm là bao nhiêu? Hãy cùng TutorIn tham khảo những thông tin liên quan nhé IELTS Online. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bài thi nói của mọi người.

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Band 7

Trôi chảy và mạch lạc:

  • Có khả năng diễn đạt liên tục và đầy đủ, không gặp khó khăn đáng kể.
  • Đôi khi có sự do dự, lặp lại và/hoặc tự sửa lỗi, thường xuất hiện trong câu, cho thấy việc tìm kiếm ngôn ngữ phù hợp có vấn đề, nhưng không ảnh hưởng đến sự trôi trảy.
  • Linh hoạt sử dụng các đánh dấu ngôn ngữ hội thoại, từ nối và cách nối câu.

Đa dạng vốn từ vựng

  • Có khả năng linh hoạt sử dụng từ vựng để thảo luận về một loạt các chủ đề.
  • Có khả năng sử dụng từ vựng và thành ngữ không phổ biến, và có ý thức rõ ràng về ngữ cảnh và sự kết hợp từ ngữ, nhưng đôi khi không được chính xác.
  • Có khả năng thay đổi diễn đạt hiệu quả.

Ngữ pháp đa dạng và chính xác

  • Linh hoạt sử dụng một loạt cấu trúc ngữ pháp, câu thường chính xác.
  • Sử dụng hiệu quả cả câu đơn giản và câu phức, nhưng có một số lỗi; có thể lặp đi lặp lại một số lỗi đơn giản.

Phát âm

  • Thể hiện tất cả các đặc điểm tích cực ở cấp độ Band 6 và một số đặc điểm tích cực ở cấp độ Band 8
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS