Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 8.0?

17
tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking band 8.0?

Các bạn đang ôn thi IELTS thường muốn biết Tiêu chuẩn chấm điểm IELTS 8 điểm là bao nhiêu? Hãy cùng TutorIn Education tham khảo những thông tin liên quan nhé. TutorIn hy vọng nó sẽ hữu ích cho bài thi Speaking của mọi người.

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Band 8

Trôi chảy và mạch lạc:

 • Diễn đạt lưu loát, chỉ rất ít trường hợp lặp lại hoặc tự sửa lỗi.
 • Sự do dự đôi khi xuất hiện khi tìm kiếm từ ngữ hoặc ngữ pháp phù hợp, nhưng thường dựa trên việc suy nghĩ về nội dung.
 • Cách diễn đạt chủ đề liên kết, thích hợp và phù hợp.

Đa dạng vốn từ vựng

 • Có thể sử dụng từ vựng phong phú, linh hoạt để thảo luận về bất kỳ chủ đề nào và truyền đạt thông tin chính xác.
 • Sử dụng thành thạo các từ vựng và thành ngữ không phổ biến, nhưng đôi khi lựa chọn từ và cấu trúc không chính xác.
 • Sử dụng việc diễn đạt lại hiệu quả theo nhu cầu.

Ngữ pháp đa dạng và chính xác

 • Linh hoạt trong việc sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp, hầu hết các câu đều chính xác.
 • Đôi khi sử dụng sai hoặc lỗi không có hệ thống; có thể lặp đi lặp lại một số lỗi đơn giản.

Phát âm

 • Sử dụng đa dạng các đặc điểm ngữ âm để truyền đạt ý nghĩa chính xác hoặc tinh tế.
 • Có thể duy trì nhịp độ phù hợp; linh hoạt sử dụng trọng âm và ngữ điệu trong diễn đạt câu dài, nhưng đôi khi có sự lệch lạc.
 • Quá trình diễn đạt luôn dễ hiểu đối với người nghe. Hầu hết không bị ảnh hưởng bởi giọng địa phương.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS