Tổng hợp từ vựng IELTS Listening – Chủ đề Ngân hàng (Phần 6)

45
từ vựng IELTS Listening - Chủ đề Ngân hàng (Phần 6)

Hãy cùng khám phá bộ từ vựng về Ngân hàng thường xuất hiện trong IELTS Listening do TutorIn Education tổng hợp. Những từ vựng này không chỉ hữu ích trong kỳ thi IELTS, mà còn áp dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ được trải nghiệm những từ ngữ đa dạng và thú vị liên quan đến lĩnh vực Ngân hàng. Hãy cùng TutorIn mở rộng vốn từ vựng về Ngân hàng thông qua bài viết này nhé!

Bộ từ vựng IELTS Listening – Chủ đề Ngân hàng

 • confidential (adj) – Mật (bí mật)

He refused to allow his secretary to handle confidential letters.

 • payday (n) – Ngày nhận lương

I wonder if you could lend me $200 to tide me over until payday.

 • cashier (n) – Thu ngân

The cashier was thrown to the ground by the robber.

 • bank account (noun phrase) – Tài khoản ngân hàng

You can open a bank account online easily today.

 • financial market (noun phrase) – Thị trường tài chính

Financial experts say the US-China trade truce should boost financial markets.

 • market share (noun phrase) – Tỷ lệ thị phần

Well, previously our challenge was to develop our market share.

 • share option (noun phrase) – Quyền sở hữu cổ phiếu

The pay’s no better, but with share options and things on top.lt was worth changing.

 • virtual bank (noun phrase) – Ngân hàng ảo

Whenever a subject created an invention and clicked on the “Make” button, money would appear in their virtual bank.

 • venture capital (noun phrase) – Vốn rủi ro

And this was way beyond me. So I went looking for some venture capital.

 • wire transfer (noun phrase) – Chuyển khoản điện tử

Okay, have you made a wire transfer at our bank before?

 • pay-in slip (noun phrase) – Phiếu gửi tiền

Please mail the original bank pay-in slip together with this form to us.

 • passbook, deposit book (noun phrase) – Sổ tiết kiệm

Do you have your Current All-in-one Pass-book with you? I’ll need your password for this transaction

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS