Tổng hợp từ vựng IELTS Listening thường xuyên xuất hiện (Phần 4)

29
Tổng hợp từ vựng IELTS Listening thường xuyên xuất hiện (Phần 4)

Từ vựng là một phần quan trọng của bài thi IELTS. Để đạt được điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần có vốn từ vựng phong phú và khả năng sử dụng từ vựng một cách linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Phần 4 của loạt bài Tổng hợp từ vựng IELTS Listening thường xuyên xuất hiệnTutorIn Education đã tổng hợp nhé!

countryside: nông thôn

horses: ngựa

performers: người biểu diễn

miserable: khổ sở

craft: thủ công

roommate: bạn cùng phòng

Saturday: thứ bảy

woods: khu rừng

lake: hồ

tools: công cụ

standard: tiêu chuẩn

occasion: dịp

laser: tia la-ze

African: Người châu Phi

koala: gấu túi

hero: anh hùng

bookshelf: giá sách

political: (thuộc về) chính trị

Washington: Washington

author: tác giả

facility: cơ sở vật chất

visa: thị thực

photojournalism: ảnh phóng sự báo chí

referees: trọng tài

serious: nghiêm trọng

location: vị trí

water: nước

Hãy lưu lại những từ vựng trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS