Từ vựng luyện thi IELTS Listening chủ đề Teaching tools

21
Từ vựng IELTS Listening chủ đề Teaching tools

Trong bài thi IELTS Listening, điều quan trọng là thí sinh phải nắm vững từ vựng về các chủ đề. Hôm nay TutorIn đã chọn lọc các từ vựng về Teaching tools mà thí sinh thường gặp trong phần thi Listening.

Study Aid (Dụng cụ hỗ trợ học tập)