Từ vựng luyện thi IELTS Listening chủ đề Teaching tools

41
Từ vựng IELTS Listening chủ đề Teaching tools

Trong bài thi IELTS Listening, điều quan trọng là thí sinh phải nắm vững từ vựng về các chủ đề. Hôm nay TutorIn đã chọn lọc các từ vựng về Teaching tools mà thí sinh thường gặp trong phần thi Listening.

Study Aid (Dụng cụ hỗ trợ học tập)

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS