Vào cuối tháng 12, liệu đề thi IELTS Speaking có thay đổi không?

22
Vào cuối tháng 12, liệu đề thi IELTS Speaking có thay đổi không?

Cuối tháng 12 đề thi IELTS có thay đổi không? Đây là câu hỏi được các bạn sắp thi IELTS cuối năm rất quan tâm. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp những thông tin liên quan đến bài thi Speaking sắp tới. Hãy truy cập bài viết này và trang web TutorIn Education để xem chi tiết các thông tin nhé.

Cuối tháng 12 đề thi IELTS có thay đổi không?

Mùa thay đổi câu hỏi IELTS hàng năm diễn ra vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 và khả năng cao các câu hỏi mới sẽ xuất hiện vào cuối tháng 12. Trong thời gian ngân hàng câu hỏi Speaking thay đổi, nó sẽ phải ổn định vào khoảng giữa đến cuối tháng 1. Khả năng có câu hỏi mới bắt đầu từ cuối tháng trước là rất cao. Nếu lo lắng về việc thi, bạn có thể tránh khoảng thời gian này để đăng ký thi và đợi ngân hàng câu hỏi ổn định rồi mới đăng ký.

Ngân hàng câu hỏi mới thường bao gồm ba phần: câu hỏi hoàn toàn mới, câu hỏi cũ được giữ lại và câu hỏi cũ được điều chỉnh. Vì vậy, ngay cả khi thay đổi câu hỏi ngay lập tức, nếu bạn không có ngân hàng câu hỏi mới trong tay thì việc luyện tập với ngân hàng câu hỏi cũ cũng sẽ rất hữu ích, vì rất có thể các câu hỏi sẽ được giữ lại hoặc được sửa đổi về cơ bản và phương pháp trả lời các câu hỏi thực tế sẽ vẫn giữ nguyên.

Bài thi kỹ năng Speaking

Bài thi Speaking được thiết kế để kiểm tra thí sinh về nhiều kỹ năng, bao gồm:

• Khả năng giao tiếp dưới dạng hỏi đáp về các ý tưởng và thông tin hàng ngày, kinh nghiệm hoặc tình huống thường gặp trong cuộc sống

• Khả năng trả lời dài về một chủ đề bằng cách sử dụng ngôn ngữ thích hợp và sắp xếp các ý tưởng một cách mạch lạc

• Khả năng trình bày và thảo luận ý kiến, phân tích, thảo luận và suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS