Viết hoa viết thường trong đáp án phần thi IELTS Listening có ảnh hưởng đến điểm số hay không?

29

Trong bài thi IELTS Listening, tiêu chuẩn chấm điểm chính thức đã nêu rõ: “ Câu trả lời của thí sinh có thể viết hoa hoặc viết thường”, do đó, viết hoa hay viết thường về mặt lý thuyết sẽ không ảnh hưởng đến số điểm của thí sinh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng tất cả các câu trả lời mẫu IELTS Listening của Cambridge đều phân biệt chữ hoa chữ thường, đặc biệt là trong trường hợp tên riêng như tên người, tên đường phố, địa danh, v.v. thì bạn nên chú ý viết hoa các chữ cái đầu tiên để an toàn hơn.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS