Yêu cầu của trình độ từ 6.5 đến 7 trong kỳ thi IELTS?

18
yêu cầu của trình độ từ 6.5 đến 7 trong kỳ thi IELTS

Nhiều bạn thí sinh thường thắc mắc Trình độ từ 6.5 đến 7 điểm trong kỳ thi IELTS tương đương với trình độ gì, yêu cầu trình độ ngôn ngữ như thế nào, hãy cùng TutorIn Education tham khảo những thông tin liên quan nhé.

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu điểm số của chúng ta tương đương với trình độ sử dụng ngôn ngữ như thế nào và yêu cầu khả năng sử dụng ngôn ngữ ở mức nào.

Với tổng điểm IELTS 6.5, đây là ngưỡng tối thiểu để đậu vào hầu hết các trường đại học. Tuy nhiên, Hiệp hội IELTS không cung cấp tiêu chí đánh giá chi tiết cho điểm số này. Tuy vậy, dựa trên tiêu chí đánh giá Band 6 đến Band 7 được cung cấp bởi IELTS, điểm 6.5 có nghĩa là bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả và tỷ lệ mắc lỗi thấp hơn so với trình độ điểm 6, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể diễn đạt lưu loát và chính xác.

Tiêu chí Band 7: lưu loát, chính xác, ít sai sót, có nghĩa là những người đạt điểm này có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả, ít sai sót, và có kiến thức tốt về tiếng Anh phức tạp.

Vì vậy, mặc dù điểm 6.5-7 trong IELTS là mục tiêu của hầu hết các thí sinh, nhưng để đạt được điểm số này vẫn khó khăn. Sau khi hiểu được mức độ khó khăn của mục tiêu điểm số, các bạn thí sinh có thể kết hợp với trình độ hiện tại và thời gian học hàng ngày của mình để xác định thời gian ôn luyện phù hợp.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS