Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng đề Bar Chart (Phần 1)

7
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng đề Bar Chart (Phần 1)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart này. Cùng đến với Phần 1 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

The chart below shows the result of a survey of patients who stayed in three different wards of a hospital. It shows what percentage of the patients replied ‘very good’ about various aspects of their hospital experience. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart presents survey results regarding patient satisfaction in three hospital wards across various aspects of the hospital experience, including hospital staff, waiting time, quality of treatment and quality of aftercare.

Overview

In summary, a larger proportion of patients in Holly Ward expressed satisfaction with the hospital experience across all four aspects. In contrast, Maple Ward had the lowest percentage of satisfied patients in three out of the four items.

Body paragraph 1

In Holly Ward, approximately 90% of patients held positive views regarding hospital staff, quality of treatment and aftercare, significantly higher than those in the other wards. Waiting time, however, had a relatively lower figure in comparison (75%), although still 20% higher than the other two wards.

Body paragraph 2

Oak Ward followed a similar pattern, but with smaller percentages, with 80% of patients expressing high satisfaction with the quality of treatment, around 70% for staff and aftercare, and just above 50% for waiting time.

Body paragraph 3

Patients in Maple Ward, on the other hand, were less content with their hospital experience. Except that satisfaction with the quality of treatment exhibits a higher proportion (70%), roughly 50% of patients reported dissatisfaction with the other three aspects.

Các từ vựng và cụm từ vựng hữu ích trong bài mẫu IELTS Writing:

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
across various aspects oftrên các khía cạnh khác nhau củaacross various aspects of the hospital experience (trên các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm tại bệnh viện)
a larger proportion oftỷ lệ lớn hơn củaa larger proportion of patients in Holly Ward (tỷ lệ lớn hơn bệnh nhân ở khoa Holly)
expressed satisfaction withbày tỏ sự hài lòng vớiexpressed satisfaction with the hospital experience (bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm tại bệnh viện)
held positive views regardingcó cái nhìn tích cực vềheld positive views regarding hospital staff (có cái nhìn tích cực về đội ngũ nhân viên bệnh viện)
significantly higher thancao hơn đáng kể so vớisignificantly higher than those in the other wards (cao hơn đáng kể so với các khoa khác)
relatively lower figurecon số tương đối thấp hơna relatively lower figure in comparison (con số tương đối thấp hơn khi so sánh)
followed a similar patterntheo một mô hình tương tựOak Ward followed a similar pattern (khoa Oak theo một mô hình tương tự)
on the other handmặt khácPatients in Maple Ward, on the other hand… (Mặt khác, bệnh nhân ở khoa Maple…)
less content withít hài lòng hơn vớiless content with their hospital experience (ít hài lòng hơn với trải nghiệm tại bệnh viện)
exhibits a higher proportionthể hiện tỷ lệ cao hơnexhibits a higher proportion (thể hiện tỷ lệ cao hơn)
reported dissatisfaction withbáo cáo sự không hài lòng vớireported dissatisfaction with the other three aspects (báo cáo sự không hài lòng với ba khía cạnh khác)

Tham khảo ngay những bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết trên của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS