Làm thế nào để đạt 7.0 IELTS Writing?

15
làm thế nào để đạt 7.0 IELTS Writing?

Đạt điểm 7 trong phần thi IELTS Writing là một thách thức đối với rất nhiều thí sinh. Vậy làm thế nào để đạt điểm 7 trong phần thi Writing của IELTS? TutorIn Education sẽ giải thích chi tiết về các điểm cần lưu ý để đạt IELTS Writing 7.0.

Điểm 7.0 IELTS Writing được đánh giá như thế nào?

Tiêu chí đánh giá điểm 7.0 IELTS Writing Task 1

TIÊU CHÍTASK 1
Task Achievement– Đảm bảo các yêu cầu của bài viết.
– (A) trình bày tổng quan rõ ràng về các xu hướng chính, các điểm khác biệt hoặc các giai đoạn.
– (GT) trình bày có mục đích rõ ràng, giọng điệu nhất quán và phù hợp.
– Trình bày rõ ràng, làm nổi bật các đặc điểm chính/gạch đầu dòng, có thể mở rộng chúng đầy đủ hơn.
Coherence & Cohesion– Sắp xếp thông tin và ý tưởng một cách hợp lý; các ý tưởng được phát triển rõ ràng.
– Sử dụng đa dạng các cách để gắn kết các ý một cách thích hợp mặc dù có thể có một vài chỗ thiếu hoặc thừa ý.
Lexical resource– Sử dụng đủ lượng từ vựng sao cho linh hoạt và chính xác.
– Biết cách dùng và sử dụng các cụm từ, từ vựng ít phổ biến.
– Đôi khi có thể mắc lỗi dùng từ, lỗi chính tả hoặc sai dạng từ.
Grammatical Range and Accuracy– Sử dụng nhiều loại cấu trúc phức tạp.
– Viết các câu không hề có bất kỳ một lỗi nào thậm chí là lỗi nhỏ nhất.
– Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu nhưng có thể mắc một vài lỗi nhỏ.

Tiêu chí đánh giá điểm 7.0 IELTS Writing Task 2

TIÊU CHÍTASK 2
Task Achievement– Giải quyết được tất cả các phần của đề bài.
– Trình bày với một quan điểm rõ ràng trong toàn bộ bài viết.
– Trình bày, mở rộng và thêm thắt nội dung bổ trợ cho các ý chính.
– Có thể có xu hướng khái quát hóa quá mức và/hoặc các ý tưởng bổ trợ có thể thiếu trọng tâm.
Coherence & Cohesion– Sắp xếp thông tin và ý tưởng một cách hợp lý; các ý tưởng được phát triển rõ ràng.
– Sử dụng đa dạng cách để gắn kết các ý một cách thích hợp mặc dù có thể có một vài chỗ thiếu hoặc thừa ý.
– Trình bày các chủ đề đúng trọng tâm, rõ ràng trong từng đoạn văn.
Lexical resource– Sử dụng đủ lượng từ vựng sao cho linh hoạt và chính xác.
– Biết cách dùng và sử dụng các cụm từ, từ vựng ít phổ biến.
– Đôi khi có thể mắc lỗi dùng từ, lỗi chính tả hoặc sai dạng từ.
Grammatical Range and Accuracy– Sử dụng nhiều loại cấu trúc phức tạp.
– Viết các câu không hề có bất kỳ một lỗi nào thậm chí là lỗi nhỏ nhất.
– Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu nhưng có thể mắc một vài lỗi nhỏ.

Làm thế nào để đạt 7.0 IELTS Writing?

Cấu trúc bài luận logic

Để đạt điểm 7.0 IELTS Writing, trước tiên cần đảm bảo logic chặt chẽ và cấu trúc chính xác. Ví dụ, trong bài Task 2, nên xây dựng cấu trúc bốn đoạn. Trong đó, đoạn chính sử dụng mẫu “luận điểm + lý do/ví dụ/so sánh + nhấn mạnh lại quan điểm” để thể hiện tính có trật tự của quan điểm.

Đảm bảo tính liên kết

Tiếp theo, tính liên kết là một phần mà nhiều thí sinh thiếu sót. Nếu không sử dụng các cụm từ nối, bài viết chỉ đơn thuần là liệt kê các quan điểm và ví dụ. Vì vậy, bạn cần tích lũy nhiều từ ngữ kết nối. Ví dụ, để chuyển từ lý do sang ví dụ, bạn có thể sử dụng: “A prime/prominent example of this is…” hoặc để chuyển từ một quan điểm sang quan điểm khác, bạn có thể nói: “In addition to/Apart from…”

Sử dụng từ vựng nâng cao

Sau đó, hãy xem xét việc tinh chỉnh từ vựng và ngữ pháp. Nên thử sử dụng từ vựng nâng cao để diễn đạt quan điểm và lập luận một cách chính xác. Ví dụ, thay vì “big city”, bạn có thể thay bằng “metropolis”, hoặc thay vì “bad impact”, bạn có thể thay bằng “irreversible impact” để diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác hơn.

Sử dụng mệnh đề quan hệ

Ngoài từ vựng, ít nhất bạn cần thành thạo việc sử dụng mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề chủ ngữ, mệnh đề bổ ngữ, câu đảo ngữ, câu nhấn mạnh, cách dùng các dạng phân từ và cấu trúc “there be”, và đảm bảo sử dụng chúng mà không mắc lỗi.

Đây là những kỹ năng mà TutorIn Education tổng hợp cho bạn về cách đạt điểm 7.0 IELTS Writing. Nếu bạn muốn đạt điểm 7 IELTS Writing, hãy xem qua những kỹ thuật này nhé.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS