Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 30)

5
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 30)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Table (bảng biểu) là một trong những dạng đề gây khó khăn cho nhiều bạn thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Cùng đến với Phần 30 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table below shows the information about the usage of water in five Australian cities in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table illustrates the cost of water usage per kilolitre and the average household water bill in five Australian cities in 2004.

Overview

Overall, there was little change between the cost of water use under and over 125 kilolitres in Brisbane, Melbourne and Sydney, while the difference in Perth and Adelaide was significant. It was also apparent that households in Perth paid the largest water bill while those in Melbourne paid the lowest.

Body Paragraph 1

Adelaide and Perth paid much lower for water use under 125 kilolitres than the other cities, at $0.42 per kilolitre. However, the cost would rise to $1 and $1.50 respectively if the water consumption exceeded 125 kilolitres. Regarding residents in Melbourne and Sydney, they paid $0.78 and $0.98 regardless of how much water was used. It took Brisbane residents $0.03 more per kilolitre when the total water use surpassed 125 kilolitres.

Body Paragraph 2

In terms of the average water bill per household, residents in Perth had the highest rate of $332, whereas the average water bill in Melbourne was the lowest, at $253. Residents in other cities paid from $310 to $319 per household on average.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
cost of water usage/cost of water usechi phí sử dụng nướcOverall, there was little change between the cost of water use under and over 125 kilolitres… (Nhìn chung, sự thay đổi về chi phí sử dụng nước dưới và trên 125 kilolitres là không đáng kể…)
apparent thathiển nhiênIt was also apparent that households in Perth paid the largest water bill… (Cư dân ở Perth phải trả hóa đơn nước cao nhất).
average household water billhóa đơn nước trung bình của hộ gia đình…and the average household water bill in five Australian cities in 2004. (hóa đơn nước trung bình của hộ gia đình ở 5 thành phố tại Úc trong năm 2004).
regardless ofbất kểRegarding residents in Melbourne and Sydney, they paid $0.78 and $0.98 regardless of how much water was used. (Đối với cư dân ở Melbourne và Sydney, họ phải trả 0,78 đô la và 0,98 đô la bất kể lượng nước sử dụng.)
exceedvượt quá…if the water consumption exceeded 125 kilolitres. (nếu lượng nước tiêu thụ vượt quá 125 kilolit.)
in terms ofvềIn terms of the average water bill per household, residents in Perth had the highest rate of $332… (Về hóa đơn nước trung bình trên một hộ gia đình, cư dân ở Perth có mức phí cao nhất là 332 đô la…)
surpassvượt quá…when the total water use surpassed 125 kilolitres… (khi tổng lượng nước sử dụng vượt quá 125 kilolit)
whereastrong khi đó…whereas the average water bill in Melbourne… (trong khi đó hóa đơn nước trung bình ở Melbourne)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS