Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 31)

3
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 31)

Trong IELTS Writing Task 1, Table (bảng biểu) là một dạng đề gây khó khăn cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Cùng đến với Phần 31 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need on average for a comfortable lifestyle after they retire. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table compares the average expenses of a retired single person and a retired couple in Australia to support a comfortable life.

Overview

Overall, a retired couple spend more on average compared with a retired single person, with the total expenditure of 931 dollars in contrast to merely 684 dollars.

Body Paragraph 1

According to the table, a retired single person spends most on housing, reaching up to 184 dollars on average. The expenditure on leisure ranks second, at 140 dollars, which is slightly more than that on health and transport. The other three categories, namely food, clothing and others, occupy relatively smaller shares in terms of average expenses for a retired single person (50 dollars, 44 dollars and 37 dollars respectively).

Body Paragraph 2

As can be seen from the table, the distribution of household spending for a retired couple is roughly similar to that of a single person. The expenditure on leisure is as much as 202 dollars. This is the highest among all the given categories, almost two times more than that on transport. More expenses are spent on housing and health, followed by food, clothing and others, among which the figure for others is smaller than any other item, with only 70 dollars allocated.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
retired single personngười về hưu độc thân…a retired single person and a retired couple… (một người về hưu độc thân và một cặp vợ chồng về hưu).
retired couplecặp vợ chồng về hưu…a retired single person and a retired couple… (một người về hưu độc thân và một cặp vợ chồng về hưu).
expenditurechi tiêu…with the total expenditure of 931 dollars. (tổng chi tiêu là 931 đô la)
rankxếp hạngThe expenditure on leisure ranks second… (Chi tiêu cho giải trí xếp thứ hai).
in contrast totrái ngược với…with the total expenditure of 931 dollars in contrast to merely 684 dollars… (với tổng chi tiêu là 931 đô la trái ngược với chỉ 684 đô la).
merelychỉ…in contrast to merely 684 dollars… (trái ngược với chỉ 684 đô la)
reach up tolên đến…a retired single person spends most on housing, reaching up to 184 dollars on average. (người về hưu độc thân chi nhiều nhất cho nhà ở, trung bình lên đến 184 đô la).
occupychiếm…occupy relatively smaller shares (chiếm tỉ trọng tương đối nhỏ hơn)
household spendingchi tiêu hộ gia đìnhThe distribution of household spending… (sự phân bổ chi tiêu hộ gia đình).
expenditure on leisurechi tiêu cho giải tríThe expenditure on leisure ranks second… (Chi tiêu cho giải trí xếp thứ hai)
allocatedđược phân bổ…the figure for others is smaller than any other item, with only 70 dollars allocated. (con số cho các khoản khác nhỏ hơn bất kỳ khoản mục nào khác, chỉ được phân bổ 70 đô la).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS