Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart (Phần 7)

7
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng đề Bar Chart (Phần 7)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart này. Cùng đến với Phần 7 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

The chart shows the expenditure on three categories as proportion of the total spending by UK citizens in 2004 according to their age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Introduction

The bar chart illustrates the expenses on three types of daily consumption by various age groups in the UK during the year 2004.

Overview

Overall, different age groups presented distinct daily consumption habits. While residents under 30 years old spent most on restaurant and hotel, the 60-75 age group on entertainment; other groups, however, tended to allocate the majority of their expenses to food and drink. 

Body Paragraph 1

Regarding the spending related to food and drink, the percentage generally rose as age increased, starting from approximately 5% for those under 30 to nearly a quarter for individuals over 75.

Body Paragraph 2

A similar pattern emerged in the cost of entertainment, where the proportion also grew with age, from 5% to the peak at 23% for the 60-75 group and dropped to 13% for the 75+ group.

Body Paragraph 3

Conversely, it is noticeable that the older people were, the less they spent on restaurant and hotel. The expenditure reached the highest point at nearly 15% for the youngest, remained relatively constant at 12% for the 30-75 years old, and dropped to 7% for those over 75.   

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài mẫu IELTS Writing

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
distinctkhác biệtOverall, different age groups presented distinct consumption habits. (Tổng thể, các nhóm tuổi khác nhau thể hiện thói quen chi tiêu khác biệt.)
daily consumption habitsthói quen chi tiêu hàng ngàyOverall, different age groups presented distinct daily consumption habits. (Tổng thể, các nhóm tuổi khác nhau thể hiện thói quen chi tiêu hàng ngày khác biệt.)
allocatephân bổother groups, however, tended to allocate the majority of their expenses to food and drink. (Tuy nhiên, các nhóm khác có xu hướng phân bổ phần lớn chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống.)
similar patterntỷ lệA similar pattern emerged in the cost of entertainment… (Một xu hướng tương tự xuất hiện trong chi phí dành cho giải trí)
converselyngược lạiConversely, it is noticeable that the older people were, the less they spent on restaurant and hotel. (Ngược lại, có thể nhận thấy rằng những người càng lớn tuổi thì càng chi tiêu ít hơn cho nhà hàng và khách sạn.)
remained constantduy trì ổn địnhremained constant at 12% for the 30-75 years old… (duy trì ổn định ở mức 12% đối với nhóm 30-75 tuổi)
reach the highest pointđạt đỉnh điểmThe expenditure reached the highest point at nearly 15% for the youngest… (Chi tiêu đạt đỉnh điểm ở mức gần 15% đối với người trẻ nhất…)
expenditurechi tiêuThe expenditure reached the highest point at nearly 15% for the youngest… (Chi tiêu đạt đỉnh điểm ở mức gần 15% đối với người trẻ nhất…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS