Dùng “summer vacation” hay “summer holiday” để diễn đạt “kỳ nghỉ hè”?

13
dùng “summer vacation” hay “summer holiday” để diễn đạt “kỳ nghỉ hè”?

Khi diễn đạt tiếng Anh, chúng ta thường gặp những từ đồng nghĩa, trong đó mỗi từ có ý nghĩa cụ thể trong từng ngữ cảnh. Rất nhiều thí sinh thắc mắc cách diễn đạt cụm từ “kỳ nghỉ hè” bằng tiếng Anh. Hãy cùng xem qua bài viết này để tìm hiểu với TutorIn Education nhé.

“Kỳ nghỉ hè” trong tiếng Anh, nên dùng “summer vacation”, “summer holiday” hay “summer break”?

Nếu muốn diễn đạt về kỳ nghỉ trong nước, cách diễn đạt theo tiếng Anh – Anh là “summer holiday”. Còn theo tiếng Anh – Mỹ là “summer vacation”. Vì vậy bạn có thể chọn một trong hai cách diễn đạt này.

Đối với những trường hợp ở nước ngoài có 3 kỳ nghỉ trong năm. Những kỳ nghỉ ngắn hơn có thể được gọi là “semester break” hoặc “summer/winter break”.

Tổng kết

Như vậy, “summer holiday” hay “summer vacation” đều có thể được sử dụng để diễn đạt “kỳ nghỉ hè” trong tiếng Anh.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS