IELTS Writing và VSTEP bậc 3-5 Writing, bài thi nào khó hơn?

27
IELTS Writing và VSTEP bậc 3-5 Writing, bài thi nào khó hơn?

Kỳ thi IELTS và VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency – Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) là 2 bài thi phổ biến đối với nhiều bạn học sinh sinh, viên tại Việt Nam. Cùng TutorIn Education so sánh sự khác nhau giữa bài thi kỹ năng Writing của IELTS và VSTEP bậc 3-5. Cũng như tìm ra bài thi nào sẽ khó hơn nhé!

Bài thi Writing của kỳ thi VSTEP bậc 3-5

Bài thi Writing trong kỳ thi VSTEP bậc 3-5 bao gồm 2 phần. Phần 1 (Viết tương tác) yêu cầu thí sinh viết một bức thư có độ dài khoảng 120 từ. Phần 2 (Viết sản sinh) yêu cầu viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn. Đồng thời, sử dụng lí do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận. Trong đó, phần 1 chiếm 1/3 tổng điểm và phần 2 chiếm 2/3 tổng điểm của bài thi Writing.

Bài thi IELTS Writing

IELTS Writing cũng bao gồm 2 phần: Task 1 và Task 2. Với Task 1, thí sinh cần viết 1 bài luận ngắn không dưới 150 từ để viết một bức thư hoặc mô tả dữ liệu trong biểu đồ, quy trình, v.v. Trong Task 2, thí sinh cần viết 1 bài luận không dưới 250 từ về một chủ đề xã hội nhất định.  IELTS Writing chủ yếu kiểm tra khả năng sắp xếp thông tin, yêu cầu thí sinh bày tỏ ý kiến ​​chính xác, logic, mô tả luận cứ đầy đủ, rõ ràng. Phân bố điểm giữa 2 phần trong bài thi IELTS Writing cũng giống bài thi Writing trong kỳ thi VSTEP bậc 3-5.

Kết luận:

Cấu trúc và phân bố điểm giữa 2 bài thi này tương đối giống nhau. Vì vậy, độ khó cũng không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên ở Task 1, đề thi VSTEP bậc 3-5 sẽ giống với đề bài của IELTS General Training. Vì thế, nếu thí sinh chọn thi IELTS Academic sẽ cảm thấy đề thi IELTS Writing khó hơn. Do nó yêu cầu khả năng phân tích và sắp xếp logic nhiều hơn khi viết các dạng bài mô tả biểu đồ, quy trình, v.v.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS