Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Robots is a positive or negative development?”

37
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Robots is a positive or negative development?"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Robots is a positive or negative development?”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Today, more and more people use robots to do tasks at home and at work.

Do you think it is a positive or negative development?

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Ý chính của đề: Ngày nay, ngày càng có nhiều người sử dụng robot để làm việc nhà và hoàn thành các công việc tại công ty. Trước hiện tượng được đề ra này, thí sinh bắt buộc phải trả lời “Hiện tượng này là phát triển tích cực hay tiêu cực”, hay còn có thể hiểu là “Ưu điểm” và “Nhược điểm” mà hiện tượng này mang lại”.

Thế kỷ 21 đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học và công nghệ đến truyền thông và chăm sóc sức khỏe. Những tiến bộ này đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của con người, bao gồm cả chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hiển nhiên vẫn tồn tại những khó khăn, bất lợi mà chỉ thời kỳ này mới phải đối mặt như ô nhiễm môi trường, thiên tai lũ lụt hay bệnh dịch. Vì vậy, đối với chủ đề này, thí sinh có thể có nhiều hướng để kết luận (đồng ý/không đồng ý), điều quan trọng là hãy tập trung so sánh để xem khía cạnh nào tốt hơn theo quan điểm của bạn, miễn là bạn sử dụng ngôn từ hợp lý.

Ý tưởng viết bài:

  • Mở bài: viết lại câu hỏi + quan điểm cá nhân (VD: Mang lại nhiều lợi ích hơn)
  • Thân bài thứ nhất: Lợi ích cho cá nhân—Tạo không khí gia đình tốt đẹp
  • Thân bài thứ hai: Lợi ích cho công ty/doanh nghiệp—giúp tạo ra lợi nhuận lớn hơn
  • Thân bài thứ ba: Tuy nhiên, mọi người ngày càng lười biếng; tỷ lệ thất nghiệp gia tăng
  • Kết bài: Trình bày lại quan điểm cá nhân + tóm tắt các luận điểm trong 3 đoạn văn chính

Bài tham khảo IELTS Writing Task 2:

These days, it is common that a myriad of chores and work tasks are being performed by advanced robots. Personally, my conviction is that this trend brings more beneficial outcomes than negative ones.

In my opinion, if people are replaced by robots in completing housework, there will be less likelihood that couples argue over the distribution of household duties. Both genders in this contemporary society have heavy workloads, often feeling exhausted when they arrive home. Therefore, males or females want their partner to do housework, but a consensus is difficult to reach, which triggers frequent quarrels. However, the utilisation of robots, such as floor mopping robots, makes housework less of a concern, leading to a lovely family atmosphere.

In addition, I also think that employers can improve profitability with robots undertaking work commitments, and this is primarily due to the high efficiency and accuracy of robots. If robots are not used in manufacturing factories, not only do employers need to hire many people to work on the production lines and pay them salaries, but also bear the costs of faulty goods. In contrast, robots can be designed to do these tasks, creating more products within a certain amount of time and minimising unnecessary costs due to human errors.

On the other hand, however, it is sometimes also reasonable to me that this trend may bring about drawbacks. In terms of individuals, they will become increasingly lazy when they are accustomed to housework finished by robots. Regarding society, because the labour force is of less necessity, more people will be made redundant, which causes a higher unemployment rate and may even result in social instability.

In conclusion, I believe that although people may lack diligence and certain social issues can occur if robots are employed to finish tasks at home and workplace, yet it is easy to see that a harmonious family environment can be maintained as it is of no necessity for couples to decide who should be responsible for the housework and employers can easily achieve a reduction in running costs and a rise in gross margins.

(347 words)

Từ vựng trong bài IELTS Writing mẫu:

1. a myriad of: một số lượng lớn

2. chore (n.): việc nhà

3. advanced (adj.): nâng cao

4. my conviction: niềm tin của tôi

5. argue over: tranh luận về…

6. distribution (n.): phân phối

7. household duties: việc nhà

8. have heavy workloads: công việc nặng nề, bận rộn

9. exhausted (adj.): kiệt sức

10. consensus (n.): nhất quán


Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS