Điểm IELTS và TOEFL được quy đổi như thế nào?

10
bảng so sánh điểm IELTS và TOEFL Bảng so sánh điểm IELTS và TOEFL

Kỳ thi IELTS và TOEFL đều đánh giá năng lực ngôn ngữ cho những người sắp bước vào môi trường sống và học tập bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khác biệt giữa hai kỳ thi này là IELTS được quản lý bởi Hiệp hội Văn hóa và Giáo dục Anh Quốc, Hội đồng Thi Cambridge và Cục Phát triển Giáo dục Quốc tế Úc. Trong khi TOEFL được tổ chức bởi Trung tâm Dịch vụ Thi cử Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). TutorIn Education đã tổng hợp bảng so sánh điểm IELTS và TOEFL ở bài viết này.

IELTS là “hộ chiếu” của các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung Anh Quốc, và việc xin visa Anh Quốc thường yêu cầu điểm IELTS. Điểm thi IELTS được chia thành 9 mức từ 0 đến 9. Điểm được tính bằng cách lấy trung bình tổng điểm của bốn phần thi chia thành từng khoảng 0,25 điểm.

TOEFL phổ biến ở các nước Bắc Mỹ. Điểm TOEFL là tổng điểm của bốn phần thi.

Vậy bảng quy đổi trình độ tương đương giữa IELTS và TOEFL là như thế nào? Bảng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo:

Tổng điểm TOEFLTổng điểm IELTS
118 – 1209
115 – 1178.5
110 – 1148
102 – 109*7.5
94 – 101*7
79 – 93*6.5
60 – 78*6
46 – 59*5.5
35 – 455
32 – 344.5
0 – 310 – 4

Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS