Có các loại câu hỏi nào trong đề thi IELTS Reading?

25
Các loại câu hỏi trong đề thi IELTS Reading

Một trong những thắc mắc được nhiều bạn thí sinh lần đầu thi IELTS quan tâm nhất đó chính là có bao nhiêu dạng câu hỏi xuất hiện trong đề thi IELTS Reading. Thật ra, việc nắm rõ cấu trúc bài thi là một trong những điều kiện cần thiết để bạn có thể chinh phục bài thi này. Vì vậy, hãy cùng TutorIn Education tìm hiểu các loại câu hỏi phổ biến nhất trong IELTS Reading nhé!

1. Dạng câu hỏi Matching headings (Nối tiêu đề)

Thí sinh sẽ được yêu cầu xác định tiêu đề phù hợp cho từng đoạn văn trong bài đọc. Đề thi sẽ có khoảng 10 lựa chọn tiêu đề cho 5-7 đoạn văn, thường được xác định bằng chữ số La Mã. Thí sinh phải nối chính xác tiêu đề với đoạn văn tương ứng, mỗi tiêu đề chỉ được sử dụng một lần.

2. Dạng câu hỏi True/False/Not Given (Đúng/Sai/Không có thông tin)

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading vô cùng phổ biến. Ở dạng câu hỏi này, thí sinh cần xác định các câu trả lời True, False hoặc Not Given dựa trên thông tin trong bài đọc. Do đó, bạn nên đọc kỹ cả câu hỏi và bài đọc để xác định thông tin chính xác.

Đôi khi, các câu hỏi này cũng có thể ở dưới dạng Yes/No/Not Given. Thí sinh cần chú ý đến yêu cầu đề bài để tránh điền nhầm đáp án, dẫn đến mất điểm một cách đáng tiếc.

3. Dạng câu hỏi Short-answer questions (Câu hỏi trả lời ngắn)

Người dự thi sẽ trả lời các câu hỏi ngắn gọn dựa trên thông tin trong bài đọc. Các thông tin này thường liên quan đến thông tin thực tế về các chi tiết trong văn bản.

Đề thi sẽ làm rõ thí sinh nên sử dụng bao nhiêu từ / số trong câu trả lời. Ví dụ: “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage”, “ONE WORD ONLY” hoặc “NO MORE THAN TWO WORDS”. Nếu thí sinh viết nhiều hơn số từ yêu cầu sẽ bị mất điểm ở bài thi IELTS Reading này.

4. Dạng câu hỏi Matching information (Nối thông tin)

Đề bài sẽ yêu cầu các bạn nối các thông tin (như tên, địa điểm, sự kiện, v.v.) với các mô tả hoặc định nghĩa tương ứng có trong bài đọc. Thông thường, sẽ có thể có nhiều lựa chọn hơn so với số lượng thông tin cần nối.

5. Dạng câu hỏi Diagram label completion (Hoàn thành các câu hỏi về biểu đồ / sơ đồ)

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải điền đầy đủ thông tin trên các biểu đồ /sơ đồ. Thông thường, đề thi sẽ cho thí sinh các lựa chọn có sẵn để điền vào chỗ trống. Các câu trả lời không nhất thiết phải xảy ra theo thứ tự trong đoạn văn. Tuy nhiên, chúng thường sẽ đến từ một phần hơn là toàn bộ văn bản.

Nối các đặc điểm của một đối tượng (như sản phẩm, dịch vụ, v.v.) với mô tả tương ứng trong bài đọc. Có thể có nhiều lựa chọn hơn so với số lượng đặc điểm cần nối.

6. Matching sentence endings (Nối phần sau câu)

Thí sinh sẽ được yêu cầu nối phần sau câu phù hợp với phần đầu câu để tạo thành câu hoàn chỉnh. Bạn sẽ có nhiều phương án để lựa chọn hơn là có những câu hỏi. Các câu hỏi thường được sắp xếp đúng theo thứ tự như thông tin trong đoạn văn.

7. Dạng câu hỏi Sentence completion (Hoàn thành câu) và Summary completion (Hoàn thành tóm tắt)

Thí sinh sẽ điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong câu để tạo thành câu hoàn chỉnh dựa trên thông tin trong bài đọc. Đề bài sẽ yêu cầu điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong đoạn tóm tắt để hoàn thành thông tin.

Đối với dạng câu hỏi này, bạn cần chú ý đến ngữ pháp và nghĩa của câu khi điền.

8. Multiple choice questions (Câu hỏi trắc nghiệm)

Đề bài sẽ đưa ra 4, 5 hoặc 7 phương án. Nhiệm vụ của bạn là chọn câu trả lời đúng nhất dựa trên thông tin trong bài đọc. Vì vậy, cần đọc kỹ cả câu hỏi và các lựa chọn để xác định câu trả lời đúng nhất. Các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi IELTS Reading sẽ tập trung nhiều vào việc hiểu nội dung bài viết hơn là nhấn mạnh ngữ pháp.


Hãy lưu lại thông tin trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Reading của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS