Bài thi IELTS Speaking trên máy tính có đặc điểm gì?

18
Đặc điểm bài thi IELTS Speaking trên máy tính

Bài thi IELTS bao gồm hai hình thức thi là IELTS trên giấy và IELTS trên máy tính. Khi thi IELTS trên giấy, phần thi IELTS Speaking là dạng giao tiếp trực tiếp với giám khảo. Vậy phần thi nói trong IELTS trên máy tính có phải là dạng trả lời với máy hay trực tiếp với giám khảo? Hãy cùng TutorIn Education tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé!

Phần thi IELTS Speaking trên máy tính là trả lời tự động với máy hay trực tiếp với giám khảo?

Khi thi IELTS trên giấy, phần thi IELTS Speaking được thực hiện dưới hình thức giao tiếp trực tiếp với giám khảo. Đối với thi IELTS trên máy tính, phần thi này vẫn được thực hiện như vậy. Nó không phải là dạng trả lời tự động với máy tính như trong TOEFL.

Phần thi nói trong IELTS không được tổ chức tự động với máy

Phần thi IELTS Speaking sẽ không được tổ chức dưới dạng tự động với máy. Mà phần thi này vẫn duy trì hình thức “giao tiếp trực tiếp” giữa người hỏi và người trả lời. Chúng tôi tin rằng hình thức “giao tiếp trực tiếp” là cách đánh giá hiệu quả nhất để kiểm tra khả năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh. Chỉ có hình thức này mới đảm bảo thí sinh có thể thể hiện trình độ tốt nhất trong tình huống giao tiếp thực tế và tự nhiên nhất.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS