Điểm IELTS được tính như thế nào?

28
Điểm IELTS được tính như thế nào?

Điểm IELTS gồm 4 phần là điểm IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing và IELTS Speaking. Sau khi tính trung bình cộng của 4 phần thi này, ta sẽ có được số điểm cuối cùng. Cùng TutorIn Education tìm hiểu cách điểm IELTS được tính như thế nào nhé!

Cách tính tổng điểm IELTS

Bảng điểm IELTS sẽ bao gồm hai loại: tổng điểm và điểm từng kỹ năng. Tổng điểm là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng. Nó được thể hiện theo bậc 0.5 và được làm tròn đến điểm gần nhất.

Một số bạn thí sinh có thể thắc mắc, tại sao 6.25 có thể được làm tròn thành 6.5, trong khi 6.125 lại trở thành 6.0? Đây thực chất là dựa theo nguyên tắc làm tròn điểm của IELTS. Cách tính điểm IELTS thực ra không hề khó, miễn là bạn biết nguyên tắc làm tròn. Tổng số điểm IELTS sẽ được làm tròn đến điểm nguyên hoặc nửa điểm gần nhất. Ví dụ, nếu chữ số thập phân của điểm trung bình cộng 4 kỹ năng là 0.25 thì được làm tròn lên 0.5. Còn 0.75 thì được làm tròn lên 1.0.

Ví dụ 1: Nếu điểm Listening của bạn là 6, Reading là 8, Writing là 7 và Speaking là 6. Thì tổng điểm là (6+8+7+6)/4=6,75. Khi đó theo quy định, điểm cuối cùng sẽ là 7.0.

Ví dụ 2: Nếu điểm Listening của bạn là 6, Reading là 8, Writing là 8 và Speaking là 7. Thì tổng điểm là (6+8+8+7)/4=7,25. Sau đó làm tròn theo quy định, tổng điểm cuối cùng sẽ là 7.5 điểm.

Cách tính điểm IELTS Listening/Reading

Kết quả IELTS Listening và Reading sẽ được tính theo số câu trả lời đúng. Cách tính điểm IELTS Listening của 2 bài thi General và Academic hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, cách đánh giá IELTS Reading giữa 2 bài General và Academic sẽ khác nhau đôi chút.

Phần Listening

Đề thi có tổng cộng 40 câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng nghe hiểu ý chính và thông tin chi tiết có trong nội dung audio. Các loại câu hỏi bao gồm trắc nghiệm, nối 2 vế, hoàn thành câu, bản đồ, v.v.

Ví dụ, bạn có thể nhận được 7,0 điểm nếu trả lời đúng 30 trong số 40 câu hỏi, hoặc nhận được 7.5 điểm nếu trả lời đúng 33 câu hỏi.

Phần Reading

Bài thi IELTS Reading bao gồm 3 phần, bài đọc trong mỗi phần dài khoảng 1300 chữ. Hầu hết các bài viết này đều đến từ sách, tạp chí, báo, v.v.

Ví dụ, đối với bài IELTS Reading loại Academic, nếu bạn có 30/40 câu trả lời đúng có thể được 7.0; 33/40 câu trả lời đúng bạn có thể được 7.5.

Cách tính điểm IELTS Writing/Speaking

Phần Writing

IELTS Writing sẽ gồm có Task 1 và Task 2. Trong tổng điểm cuối cùng của kỹ năng Writing, Task 1 chiếm 1/3 và Task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm.

Phần Speaking

Khi chấm phần thi IELTS Speaking của thí sinh, giám khảo sẽ dựa theo 4 tiêu chí và 4 tiêu chí đó đều quan trọng như nhau.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS