Có bị trừ điểm khi không giao tiếp bằng mắt với giám khảo IELTS Speaking không?

19
khi không giao tiếp bằng mắt với giám khảo IELTS Speaking? Khi không giao tiếp bằng mắt với giám khảo IELTS Speaking?

Trong kỳ thi IELTS Speaking, nếu bạn không giao tiếp bằng mắt với giám khảo, liệu có bị trừ điểm không? TutorIn Education sẽ giúp bạn giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây.

Sẽ thế nào nếu không giao tiếp bằng mắt với giám khảo IELTS Speaking?

Nếu không giao tiếp bằng mắt với giám khảo, liệu có bị trừ điểm không?

Câu trả lời là có. Trong tiêu chuẩn đánh giá IELTS Speaking, có mục đánh giá sự trôi chảy và tính liên kết. Trong band điểm 6.0 Speaking, có yêu cầu rõ ràng là “is willing to speak at length”. Từ “willing” chỉ rõ điều này.

Vì vậy, nếu muốn đạt điểm trên 6.0 IELTS Speaking, bạn phải tương tác với giám khảo và chú ý đến việc mở rộng cuộc trò chuyện. Thay vì trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến mà không có cảm xúc.

Có ý kiến cho rằng “muốn đạt 5.5 Speaking, chỉ cần thuộc lòng câu trả lời”. Thực tế giám khảo không quan tâm bạn có thuộc lòng hay không. Họ quan tâm liệu bạn có thể có một cuộc trò chuyện tốt hay không.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS