Số lượng từ trong bài thi IELTS Writing là bao nhiêu?

11
số lượng từ trong một bài thi IELTS writing

Nhiều thí sinh thường thắc mắc số từ cần viết trong bài thi IELTS Writing là bao nhiêu? Viết bao nhiêu từ là phù hợp? TutorIn Education sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Số lượng từ yêu cầu cho Task 1 và Task 2

Bài thi IELTS Writing yêu cầu thí sinh viết hai bài luận, Task 1 và Task 2. Trong đó, Task 1 IELTS Writing thường là “miêu tả thông tin từ hình ảnh”, thông qua biểu đồ đường, biểu đồ cột hoặc bản đồ về một chủ đề cụ thể. Sau đó, thí sinh cần phân tích những thông tin này.

Task 2 thường được gọi là bài luận lớn trong IELTS, số từ trong bài luận này thường giới hạn trong khoảng 280 từ. Nếu thí sinh tự giới hạn số từ mình viết trong khoảng 170 đến 280 từ, thí sinh sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ kỹ về quan điểm của mình, kiểm tra cấu trúc bài viết, cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chất lượng bài viết quan trọng hơn số lượng từ.

Tiêu chí đánh giá bài luận IELTS Writing Task 2

  • Task Achievement (TA): Mức độ hoàn thành yêu cầu đề bài.
  • Coherence and Cohesion (CC): Sự mạch lạc, nhất quán các luận điểm chính và phụ. 
  • Lexical Resource (LR): Khả năng sử dụng đa dạng trường từ vựng.
  • Grammatical Range and Accuracy (GRA): Sự đa dạng ngữ pháp và độ chính xác.

Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS